Există un număr de activităţi care se pot desfaşura utilizând o companie internaţională.

Comerţ internaţional:

Prin interpunerea unei companii offshore în tranzacţiile comerciale internaţionale profiturile rezultate se pot distribui către aceasta companie şi astfel se pot acumula într-o jurisdicţie cu impozite scazute sau chiar nule.

Holdinguri internaţionale:

Câştigurile de capital provenind din diverse investiţii pot fi scutite de taxe. În cazul dividendelor, reducerea nivelului taxelor cu stopaj la sursă poate fi realizată cu ajutorul unei companii înmatriculată într-o jurisdicţie cu taxare scazută sau zero şi care beneficiază de tratate de evitare a dublei impuneri. Înfiinţarea unui holding poate fi avantajoasă atunci când se doreşte reducerea impozitelor asupra dividendelor, confidenţialitatea titlului de proprietate sau chiar protejarea proprietăţii.

Companie internaţională de servicii:

Persoanele care realizează venituri ca urmare a serviciilor profesionale prestate, precum arhitecţi, artişti sau consultanţi, pot realiza câştiguri considerabile atunci când onorariile sunt acumulate printr-o companie offshore într-o jurisdicţie scutită de taxe. O companie offshore poate factura servicii de consultanţă sau management către firme rezidente în ţări cu impozitare ridicată, diminuând astfel baza de impozitare.

Investiţii imobiliare: Companiile offshore sunt deseori folosite pentru deţinerea de proprietăţi imobiliare.

Companie pentru redevente:

Proprietatea intelectuală inclusiv software, cunoştinţe tehnice, patente, mărci şi drepturi de autor, poate fi deţinută de către o companie offshore prin achiziţionarea de către aceasta a drepturilor. Drepturile pot fi apoi revândute sau francizate către alte companii iar profiturile obţinute pot fi acumulate offshore. Compania pentru redevente trebuie înmatriculată într-o jurisdicţie care dispune de o reţea de tratate de evitare a dublei impuneri, astfel reducându-se parţial sau total impozitele cu reţinere la sursă.

Companie pentru finanţare: 

O companie offshore poate fi folosită ca vehicul pentru finanţarea unei companii asociate situate într-o zonă cu fiscalitate ridicată, putând obţine reduceri fiscale pentru plata dobânzilor prin folosirea tratatelor de evitare a dublei impuneri.

Companii de shipping: 

Anumite jurisdicţii oferă scutiri parţiale sau totale de taxe în cazul înmatriculării companiilor cu activitate de shipping sau chartering sau pentru înregistrarea navelor.