Conformare cu cerinţele statutare

Asistenţă, consultanţă juridică de specialitate, reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului:

 • asistenţă şi consultanţă juridică gratuită (dacă sunteţi clientul nostru) – în materie de înfiinţare sau modificare societăţi comerciale
 • înfiinţare societate comericială, indiferent de forma juridică solicitată (înfiinţare societate – SRL, SA, ASOCIAŢIE, FUNDAŢIE)
 • înfiinţare asociaţie de proprietari
 • înfiinţare PFA, IF, II
 • redactarea de acte constitutive, acte adiţionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaraţii asociaţi şi administratori, precum şi orice alte modificări ale actelor constitutive ale unei societăţi comerciale
 • redactarea şi aducerea la îndeplinire a tuturor operaţiunilor juridice care sunt necesare pentru funcţionarea cât mai eficientă a societăţii dvs.
 • înregistrarea tuturor modificărilor care apar pe parcursul desfăşurării activităţii societăţii dumneavoastră la Registrul Comerţului
 • actualizare date identificare asociaţi
 • cesiune părţi sociale
 • fuziune şi divizare firmă
 • înfiinţare punct de lucru (sediu secundar)
 • limitare mandat administrator
 • majorare capital social
 • prelungire mandat administrator
 • prelungire sediu social
 • radiere punct de lucru
 • reducere capital social
 • recodificare caen conform 337/2007 rev 2
 • revocare mandat administrator
 • reluare activitate
 • schimbare denumire societate
 • schimbare formă juridică
 • mutare sediu social
 • radiere obiect de activitate
 • suspendare temporară activitate
 • dizolvare/lichidare societate
 • radiere societate

Servicii găzduire sediu social

Modalitatea prevazută de Legea 51/1995 – Legea avocaţilor, permite stabilirea sediului social la cabinetele de avocaturăa, pentru cel mult un an, fără posibilitate de prelungire. Aceasta a rămas singura alternativă pentru un investitor care ar dori înfiinţarea unei firme în cel mai scurt timp posibil, şi fără prea mari cheltuieli/investiţii înainte de începerea efectivă a activităţii.

Avantajele oferite de stabilirea sediului social al firmei dvs. la sediul profesional al cabinetului de avocatură sunt:

 • NU este necesar să vă deplasaţi la ANAF pentru înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
 • reducerea duratei de înfiinţare a societăţii de la 7 zile la 2 zile;
 • folosirea adresei pentru stabilirea sediului societăţii;
 • primirea corespondenţei şi predarea acesteia;
 • NU este necesar acordul asociaţiei de proprietari;
 • NU este necesar acordul vecinilor direct afectaţi cu privire la schimbarea destinaţiei de locuinţă a spaţiului respectiv;
 • semnarea unui singur document, respectiv a contractului de asistenţă juridică;

Avand în vedere faptul că identificarea unui spaţiu pentru stabilirea sediului social poate fi problematică în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, datorită numărului mare de societăţi existente, noi vă oferim sprijin şi în această problemă indiferent dacă doriţi să vă înfiinţaţi o firmă sau dacă doriţi să schimbaţi sediul actual al societăţii dvs. 

Lupu & Partners vă oferă SERVICIUL DE GAZDUIRE A SEDIULUI SOCIAL care include găzduirea sediului social – birou virtual în oricare dintre cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov pentru o perioadă de maxim 1 an, precum şi primirea corespondenţei şi notificarea primirii acesteia.