Serviciile juridice prestate de echipa de avocaţi în achiziţii publice pentru participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de parteneriat public-privat includ, fara a se limita la:

 • Consultanţă juridică generală cu privire la interpretarea şi aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice si a PPP;
 • Identificarea oportunităţilor de afaceri din SEAP şi din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Analiza documentaţiilor de atribuire şi identificare a eventualelor încălcări ale legislaţiei naţionale sau comunitare;
 • Redactarea solicitărilor de clarificări;
 • Formularea contestaţiilor şi a plângerilor, în conformitate cu legislaţia achiziţiilor publice şi PPP;
 • Asistenţă referitoare la pregătirea documentelor de calificare;
 • Consultanţă referitoare la întocmirea ofertelor tehnice şi financiare;
 • Redactarea acordurilor de asociere şi/sau subcontractare, precum şi consultanţă juridică pentru negocierea, încheierea şi executarea acestora;
 • Redactarea eventualelor obiecţii la contractele de achiziţie publică propuse în cadrul documentaţiilor de atribuire;
 • Reprezentare/asistenţă pe parcursul şedintelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanţă privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achiziţii publice;
 • Consultanţă juridică pentru negocierea, încheierea şi executarea contractelor de achiziţie publică şi de parteneriat public-privat.

De asemenea, Lupu & Partners colaborează cu avocaţi cu expertiza în domeniul achiziţiilor publice şi parteneriatelor public-private din alte state membre UE, pentru a oferi servicii integrate clienţilor noştri care participă la proceduri de achiziţie publică organizate de autorităţi contractante din alte state membre UE.