Serviciile juridice prestate de echipa de avocaţi în achiziţii publice pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice şi de parteneriat public-privat includ, fără a se limita la:

  • Consultanţă juridică generală cu privire la interpretarea şi aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice şi a parteneriatelor public-private;
  • Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi PPP;
  • Redactarea şi/sau revizuirea documentaţiilor de atribuire în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară;
  • Redactarea anunţurilor de intenţie, de participare şi/sau de atribuire;
  • Redactarea răspunsurilor la solicitarile de clarificări formulate de potenţialii ofertanţi;
  • Asistenţă pe parcursul şedintelor de deschidere a ofertelor;
  • Consultanţă şi asistenţă pentru verificarea eligibilitătii ofertanţilor;
  • Redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a instanţelor judecătoreşti cu privire la eventualele contestaţii şi plângeri;
  • Consultanţă juridică pentru negocierea, încheierea şi executarea contractelor de achiziţie publică şi parteneriat public-privat.