Proprietatea intelectuală şi drepturile conexe, inclusiv înregistrarea, protejarea şi apărarea dreptului de autor

Globalizarea, permanenta modificare a reglementarilor legale şi progresul tehnologic au contribuit la sporirea complexităţii operaţiunilor. Ca atare, riscurile de natură legală şi de conformare în domeniul proprietăţi intelectuale trebuie să fie gestionate cu o şi mai mare perseverenţă decât până acum.

Lupu & Partners oferă asistenţă în legatură cu gestionarea tuturor chestiunilor referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, în special înregistrarea mărcilor comerciale, elaborarea contractelor de licenţă şi reprezentare pe lângă autorităţi. Mai mult, Lupu & Partners oferă servicii de protejare a mărcilor comerciale şi a altor drepturi de proprietate intelectuală, fie în instanţă, fie în faţa unor foruri alternative, competente pentru soluţionarea litigiilor.

Asigurăm consultanţă în materie de înregistrare, protejare şi aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Aceasta consultanţă are la bază legislaţia şi reglementările româneşti şi europene, precum şi tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte semnatară. Analiza noastră abordează prevederile şi cerinţele legale care trebuie respectate şi indeplinite pentru obţinerea protecţiei legale, menţinerea în vigoare a drepturilor dobândite şi exercitarea drepturilor respective fie prin licenţe, fie prin cesionări. Consultanţa oferită abordează de asemenea aspecte cheie conexe, cum ar fi legătura dintre mărcile comerciale, denumirile comerciale şi numele de domenii înregistrate sau exercitarea drepturilor de proprietate intelectuala şi practicile comerciale neloiale.

Reprezentare pe lângă OSIM, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi instanţele de judecată
Asigurăm asistenţă cu privire la cererile de înregistrare de mărci, consultări ale bazei de date oficiale a mărcilor şi interpretarea rezultatelor consultării, în scopul întocmirii şi înaintării motivărilor în sprijinul admiterii cererii de înregistrare a unei mărci, şi reprezentăm clienţii în legătură cu diferitele proceduri derulate în faţa Comisiei de reexaminare a OSIM.

În ceea ce priveşte drepturile de autor, oferim clienţilor consultanţă şi îi reprezentăm în scopul înregistrării drepturilor de autor, în vederea respectării cerinţelor legale referitoare la desfaşurarea unor activităţi comerciale specifice în România (cum ar fi protejarea şi distribuirea de software).

Reprezentăm de asemenea clienţii în legatură cu soluţionarea oricăror litigii privind încălcarea brevetelor şi a numelor de domenii, ale drepturilor de autor şi ale altor drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv pregătirea acţiunilor juridice şi reprezentare în instanţă sau asistenţă juridică legată de eventuale negocieri cu partea adversă în vederea unei soluţionări extrajudiciare.