Pentru firmele cu operaţiuni la nivel global, mobilitatea salariaţilor este adesea o componentă cheie a planurilor strategice. Firmele trebuie să îşi organizeze şi coordoneze rapid şi eficient detaşările internaţionale de salariaţi, ţinând cont de necesităţile materiale, remuneraţie şi aspectele legale specifice.

Lupu & Partners oferă firmelor asistenţă în legatură cu urmatoarele aspecte:

  • Elaborarea de politici de mobilitate internaţională
  • Întocmirea de contracte de muncă şi scrisori de angajare internaţională
  • Consultanţă referitoare la asigurările sociale
  • Stabilirea remuneraţiei pentru salariaţii expatriaţi
  • Diurna, decontarea cheltuielilor de cazare şi transport
  • Chestiuni legate de repatriere şi încetarea detaşării
  • Legislaţia privind imigrarea
  • Detaşarea şi delegarea salariaţilor
  • Angajarea de muncitori străini, inclusiv asistenţă legată de obţinerea vizelor de şedere, permiselor de muncă, vizelor de intrare, indeplinirea condiţiilor privind rezidenţa  şi cetăţenia
  • Reprezentare pe lânga autoritaţile locale competente în materie de imigrare

Divizia de HR & Legal lucrează în stransă colaborare cu colegi specializaţi în consultanţă pe probleme fiscale şi de resurse umane, pentru a oferi firmelor asistenţa necesară în vederea luării şi implementării de decizii informate. Lupu & Partners s-a afirmat în domeniul mobilitătii globale graţie capacităţilor sale şi a sferei de acţiune la nivel global.