Divizia Litigii şi Executării Silite este alcatuită din avocaţi specializaţi în litigii, fiind recunoscuţi ca fiind unii dintre cei mai experimentaţi avocaţi în acest domeniu. Echipa noastră de avocaţi specilizaţi în executări silite vă poate acorda consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecatoreşti de toate gradele şi în faţa tribunalelor arbitrare interne şi internationale, în acţiuni privind:

  • Asistenţă juridică şi reprezentare în toate procedurile de executare silită, asistenţă juridică în alegerea executorilor judecatoreşti, reprezentarea în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreşti, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară ori imobiliară;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în contestaţii la executare, validare poprire şi în orice acţiune judiciară în legatură cu executarea silită;
  • Asistenţă juridică în executări silite internaţionale, asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor pentru recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedura de insolvenţă, atât pentru creditori cât şi pentru debitori, întocmirea actelor necesare, declanşarea procedurii de atragere a răspunderii pentru insolvenţa societăţii, reprezentarea clientului în adunarea ori în comitetul creditorilor, prezentarea de opinii juridice pertinente, precum şi elaborarea unor strategii optime de recuperare a creanţelor în cadrul acestei proceduri.