Litigii în orice domenii ale dreptului comercial, inclusiv infracţiuni financiare

Companiile pot fi implicate în dispute supuse soluţionarii de către curti de arbitraj sau instanţe străine. Lupu & Partners prin Divizia Corporate este capabilă să ofere asistenta în legatură cu o varietate de aspecte ale litigiilor de natură comercială, în numeroase jurisdicţii, la nivel mondial.

În legatură cu procedurile de contencios comercial, Lupu & Partners pune la dispoziţie specialişti în jurisprudenţa specifică şi probleme legate de angajarea răspunderii, precum şi în domenii precum dreptul penal.

Litigii fiscale:

Experienţa noastră în materie fiscală şi juridică ne permite să apărăm interesele clienţilor în cele mai complexe spete de litigii fiscale. Echipa noastră de specialişti în materie de contencios fiscal şi juridic colaborează încă din primele etape ale litigiului fiscal, care de regulă constau în auditul fiscal, acoperind atât aspectele juridice cât şi pe cele fiscale ale cazului. În situatia în care rezultatele auditului fiscal nu sunt favorabile clientului, îi oferim o evaluare amănunţită a riscurilor şi a şanselor de succes/ insucces în speţă.

Pe parcursul procedurilor administrative, oferim clientului asistenţă în scopul de a determina autoritatile fiscale să revizuiască deciziile sau să adopte într-un termen rezonabil o decizie cu privire la o anumită cerere, ajutând astfel clienţii să evite să îşi irosească timpul cu acţiuni în instanţă şi, desigur, cheltuielile aferente.

Nu în ultimul rând, suntem pregătiţi în vederea continuării eforturilor de combatere a acţiunilor în instanţă în cazurile în care litigiul fiscal nu poate fi soluţionat pe cale administrativă. Experienţa noastră mixtă în materie fiscală şi juridică s-a dovedit a fi ingredientul cheie în soluţionarea favorabilă pentru clienţii noştri a unor litigii fiscale dintre cele mai complexe şi dificile.

Litigii comerciale:

Oferim clienţilor asistenţă în legatură cu litigii de natură comercială având la bază diverse cauze precum recuperarea creanţelor comerciale, conflicte corporative, proceduri executorii, încălcarea prevederilor contractuale, rezilierea contractelor, fraude corporative sau infracţionalitatea în afaceri şi în aparatul de stat (white collar crimes).

Echipa noastră este formată din avocaţi cu experienţă care au asistat clienţi în faţa instantelor de toate gradele, în diferite acţiuni precum şi în faţa instanţelor de arbitraj, atât la nivel naţional cât şi internaţional.