Domeniul tehnologic şi IT este într-o continuă schimbare şi ascensiune, iar pentru aceasta companiile au nevoie să ţină pasul cu modificările legislative şi să-şi adapteze activitatea în funcţie de acestea.

Echipa de avocaţi Lupu&Partners, din cadrul departamentului, specilizată în  litigii în domeniul IT şi telecomunicaţii  pune la dispoziţia companiei dumneavoastră servicii juridice care vă asigură un mediu de lucru legal în mediul online, astfel:

 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la reglementările specifice din domeniul Publicităţii online şi al plătilor electronice;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la reglementările specifice aplicabile operatorilor economici care activează în comerţul online;
 • Consultanţă şi asistenţă privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, având ca obiect programele de calculator;
 • Consultanţă juridică privind reglementarile legale aplicabile semnăturii electronice, precum şi asistenţă legală pentru dobândirea calităţii de furnizor de servicii de certificare;
 • Asistenţă juridică în domeniul transmisiilor de date şi de voce;
 • Elaborare şi negociere contracte de licenţă programe de calculator;
 • Redactare de contracte de dezvoltare programe de calculator şi  contracte de distribuţie programe de calculator;
 • Întocmirea de opinii legale privind legislaţia audiovizualului, precum şi pentru reglementările şi sancţiunile Consiliului Naţional al Audiovizualului;
 • Consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în materia protecţiei vieţii private şi prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică privind obligativitatea respectării indicatorilor de calitate şi caracteristicilor tehnice de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice;
 • Negocierea şi încheierea acordurilor de interconectare între operatorii de retele publice de comunicaţii, precum şi a acordurilor privind furnizarea de servicii şi sisteme din domeniu;
 • Redactarea şi negocierea diverselor contracte comerciale pentru livrarea de echipamente de telecomunicaţii;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în probleme legate de emiterea de licenţe şi autorizaţii în domeniul comunicaţiilor;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică vizând reglementările specific din domeniul comunicaţiilor electronice;
 • Asistenţă şi consultanţă în domeniul organizarii şi exploatării jocurilor de noroc, precum şi al organizării de loterii publicitare.