Specialiştii în insolvenţă ai Lupu & Partners se pot lăuda cu ani de experienţă în materie de colaborare cu terţi, cum ar fi bancheri, avocaţi, instanţe cu competenţe în materie de insolventă, asiguratori de credit şi autorităţi publice. Lupu & Partners colaborează îndeaproape cu colegi specializaţi în drept financiar, fiscal şi dreptul muncii din toata lumea, pentru a oferi consultanţă complexă.

Dispunem de o echipă de profesionişti specializaţi în insolvenţă, care cunosc bine şi sunt capabili să înteleagă diferitele tipuri de contracte, industrii şi afaceri, oferind astfel asistenţă juridică de specialitate atât debitorilor cât şi creditorilor.

În materie de insolvenţă, oferim asistenţă în legatură cu:

Deschiderea / contestarea sau încheierea procedurii insolvenţei
Asigurăm asistenţă şi îi reprezentăm pe clienţi în legatură cu introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă şi declararea insolvenţei debitorilor. În situaţia în care clienţii noştri fac obiectul unei cereri de insolvenţă introdusa de creditori, le oferim asistenţă juridică în vederea contestării cererii şi a evitării intrării în insolvenţă, sau a încheierii procedurii de insolvenţă.

Recuperarea datoriilor în cadrul procedurii de insolvenţă
Pe parcursul procedurii de insolvenţă, oferim clienţilor noştri (creditori) asistenţa juridică necesară în vederea declarării creanţelor la cererea lichidatorului şi a susţinerii acestora în caz de contestare.

Asistenţă pe parcursul procedurii de insolvenţă
Asistenţa oferită clientului presupune printre altele însoţirea clientului în orice fază a procedurii insolvenţei, oferirea de consultanţă cu privire la drepturile specifice şi evaluarea nivelului posibilul de implicare în derularea procedurii de insolvenţă. Asistăm şi reprezentăm clienţii la toate nivelurile şi pe lănga toate autorităţile competente.