Lupu & Partners – divizia LITIGII – este alcătuită din avocaţi specializaţi în drept civil şi dreptul familiei, fiind recunoscuţi ca fiind unii dintre cei mai buni avocaţi de drept civil şi dreptul familiei. Echipa noastră de avocaţi specilizaţi în dreptul civil şi al familiei vă poate acorda consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele şi în faţa tribunalelor arbitrare interne şi internaţionale, în acţiuni privind:

I. Drepturi reale:

 • Revendicări ale dreptului de proprietate, Legea 10
 • Exproprieri
 • Uzucapiune
 • Evacuări
 • Executări silite
 • Inchirieri
 • Accesiuni
 • Pretenţii
 • Granituiri
 • Recuperări de creanţe
 • Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate
 • Constituirea de ONG-uri (asociaţii şi fundaţii non profit)

II. Moşteniri:

 • Partaj succesoral
 • Reducţiuni de liberalităţi excesive
 • Deschidere de moştenire
 • Raporturi de donaţie
 • Anulare certificat de moştenitor
 • Calcularea cotelor succesorale
 • Vanzarea unei părţi din moştenire
 • Negocierea impărţelii moştenirii
 • Redactare contract de partaj voluntar
 • Partaj judiciar
 • Anularea certificatului de moştenitor
 • Testament, litigii testamentare

III. Consiliere şi reprezentare în domeniul dreptului familiei:

 • Divorţuri
 • Anulări căsătorii
 • Incredinţări minori
 • Pensii de întreţinere
 • Stabilire program de vizitare
 • Partaje
 • Stabilire, tagada paternitate
 • Tutela, curatela
 • Interdicţii
 • Recunoaşterea hotărâriilor de divorţ pronunţate în străinătate