Domeniul imobiliar, incluzând achiziţii, înstrăinări şi managementul proprietăţilor

Pentru a avea succes in afaceri, firmele trebuie să apeleze la consultanţi juridici experimentaţi, capabili să înţeleagă strategia de afaceri şi să ofere sfaturi practice şi prudente menite să asigure atingerea obiectivelor comerciale.

Lupu & Partners oferă firmelor din domeniul imobiliar, consultanţă cu privire la achiziţii, analize diagnostic, negocierea de contracte şi chestiuni comerciale conexe. Oferim de asemenea asistenţă legată de comercializarea de centre comerciale, clădiri de birouri, etc.

Asistenţă în tranzacţii

Tranzactii simple şi complexe, achizitii de portofoliu, contracte de tip “forward”, vânzare şi închiriere în regim de leasing, asociere în participaţiune şi parteneriate, investiţii imobiliare din fonduri de capital privat în proiecte comerciale, industriale, de retail, rezidentiale şi de energie regenerabilă, incluzând asistenţă juridică în toate etapele tranzacţiei.

Documentaţie precontractuală

Scrisoare de intenţie, acord preliminar, acordul asupra condiţiilor tranzacţiei, antecontract de vânzare-cumpărare.

Analiza diagnostic

Verificarea situaţiei juridice a firmei ţintă (în cazul tranzacţiilor cu acţiuni) sau cu precădere la proprietate (tranzacţii cu bunuri), cu accent pe anumite aspecte cum ar fi: titlu de proprietate, istoricul proprietăţii, sarcini şi litigii; diferite niveluri de detaliere, de la rapoarte descriptive la evidenţierea constatărilor; analizarea constatărilor făcute şi a informaţiilor obţinute şi evaluarea impactului acestora asupra tranzacţiilor; conceperea şi implementarea de soluţii pentru problemele constatate, inclusiv revizuirea structurii tranzacţiei.

Documentatia tranzacţiei

Specialiştii noştri au o experienţă vastă în elaborarea, revizuirea şi negocierea de contracte de cumpărare de acţiuni/ bunuri şi contracte de asociere în participaţiune, ţinând cont de cele mai bune practici specifice pieţelor relevante din România, personalizând documentaţia în funcţie de particularităţile structurii comerciale şi ale proprietăţii, pentru a furniza un instrument adecvat de perfectare a tranzacţiei, abordând problemele identificate în cadrul analizelor diagnostic (inclusiv eventualele constatări facute în urma evaluării tehnice); acest proces implică negocierea atât a chestiunilor de afaceri cât şi a aspectelor juridice.

Documentaţie referitoare la implementarea tranzacţiei şi procedurile ulterioare perfectării

Echipa noastră monitorizează atent procesul de implementare a tranzacţiei şi procedurile ulterioare perfectării şi se asigură că documentaţia specifică necesară evaluării acestui proces este pusă la punct şi poate fi implementată.