Un dialog constant şi deschis cu entitatile de reprezentare a salariaţilor este foarte important pentru bunul mers al unei afaceri. Atunci când organizaţiile trebuie să faca schimbări cu impact asupra condiţiilor curente de muncă şi a statutului individual sau colectiv al salariaţilor, este important să se cunoască drepturile şi obligaţiile atât ale angajatorului cât şi ale salariaţilor.

Lupu & Partners oferă servicii legate de:

  • Reprezentarea salariaţilor ― infiinţarea entităţilor de reprezentare a salariaţilor, negociere colectivă, gestionarea relaţiilor cu reprezentanţii salariaţilor şi sindicatele, inţelegerea drepturilor şi obligaţiilor
  • Negocierea contractelor colective ― stabilirea şi negocierea prevederilor contractelor colective de muncă
  • Schimbări strategice cu impact asupra salariaţilor ― consultanţă referitoare la abordarea modificărilor strategice la nivel naţional şi internaţional
  • Chestiuni de reglementare în materie de sănătate şi securitate în muncă. Lupu & Partners ajută companiile să işi inteleagă obligaţiile în diferitele ţari în care desfaşoară activităţi şi să gestioneze în mod proactiv interacţiunile cu entitătile de reprezentare a salariaţilor.
  • Obţinere reprezentativitate sindicate sau patronate.