LUPU & PARTNERS, prin serviciile oferite, este alături atât de clienţii persoane fizice sau persoane juridice, în ceea ce priveste relaţia acestora cu organele administrative (actele de control, autorizările administrative, etc), cât şi de instituţiile publice în probleme legate de emiterea de acte administrative, efectele actelor administrative emise precum şi în probleme legate de activităţile de control:

a) consultanţă privind oportunitatea, asistenţă, redactare, reprezentare în acţiuni în justiţie împotriva organelor administraţiei publice.

b) analiza actelor administrative şi a celor fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspecţie fiscală);

c) reprezentarea şi asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative şi fiscale (plângere prealabilă şi contestaţie);

d) reprezentarea şi asistarea în cadrul procedurilor contencioase în faţa instanţelor judecătoreşti competente de contencios administrativ şi fiscal;

e) reprezentarea şi asistarea în contestaţiile la executare împotriva titlurilor executorii din materie fiscală;

f) reprezentarea şi asistarea în invocarea şi soluţionarea excepţiilor de nelegalitate a actelor administrative şi fiscale precum şi în procesele privind suspendarea executării actelor administrative;

g) reprezentarea şi asistarea în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicţionale;

h) asistenţă juridică acordată instituţiilor publice în probleme legate de actele administrative, efectele actelor administrative precum şi în problemele legate de activitatea de control;

i) consultanţă cu privire la legislaţia funcţionarilor publici, a funcţionarilor publici cu statut special precum şi reprezentare în litigii generate de raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici sau de drepturile salariale ale acestora.