Lupu & Partners reprezintă atât companiile cât şi membrii consiliului director al acestora puşi sub cercetare de către autorităţi naţionale şi internaţionale, cum ar fi Uniunea Europeană şi alte organisme de reglementare în materie de restricţii comerciale, concurenţă neloială şi antitrust.

Lupu & Partners oferă companiilor consultanţă cu privire la strategii de gestionare a riscurilor, politici de conformitate, gestionarea crizelor şi evaluarea gradului de expunere la litigii.

Conformare statutară şi reglementară:

 • Contracte de distribuţie, franciză, licenţă, acorduri verticale şi orizontale şi alte tipuri de acorduri de cooperare.
 • Abuzul de poziţie dominantă.
 • Aplicarea reglementarilor privind clemenţa.

Concentrări economice:

 • Analiza operaţiunilor specifice care ar putea implica obligativitatea notificării Consiliului Concurenţei sau al Comisiei Europene
 • Intocmirea notificării şi înaintarea dosarului de notificare la Consiliul Concurenţei
 • Asistenţă pe toată durata procesului de cercetare iniţiat de Consiliul Concurentei, constand în furnizarea de explicaţii, prezentarea de documente suplimentare, oferirea unei perspective mai complexe asupra situaţiei şi asigurarea unei mai bune înţelegeri a cazului analizat într-un context economic şi juridic dat
 • Restricţii suplimentare necesare în vederea implementării unei concentrări economice
 • Derogari de la interdicţia de a efectua o operaţiune de concentrare economică inainte de autorizare
 • Litigii în materie concurenţiala
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în legatură cu contestarea deciziilor adoptate de Consiliul Concurenţei
 • Subvenţii de Stat
 • Cerinţe generale de conformitate.