Legislaţia naţională şi internaţională în materie de dreptul asigurărilor sociale

Creşterea nivelului datoriei interne, prevederile legislative şi hotărârile pronunţate de diferite instanţe în ultimii ani au antrenat modificarea semnificativă a legislaţiei în materie de asigurări sociale, precum şi a cerinţelor programului. Complexitatea acestei probleme este accentuată de faptul că asigurările sociale pot fi o problemă personală, cu o puternică încărcătură emoţională, pentru salariaţi preocupaţi de asigurarea de sănătate şi de prestaţiile sociale pe termen lung, după pensionare. Firmele se confruntă cu reglementări din ce în ce mai complexe, cu un impact financiar major.

Lupu & Partners oferă firmelor asistenţă în legătură cu:

  • Servicii de conformare cu reglementările internaţionale privind asigurările sociale
  • Consultanţă referitoare la legislaţia aplicabilă
  • Negocieri cu autorităţile competente în materie de asigurări sociale
  • Litigii legate de contribuţiile de asigurări sociale
  • Aplicarea prevederilor acordurilor privind asigurările sociale
  • Consultanţă referitoare la aspectele legale privind asigurările sociale de sănătate

Pe lângă consultanţă pe plan local, Lupu & Partners oferă consultanţă în legatură cu probleme internaţionale, cu caracter transfrontalier, legate de asigurările sociale, rezultate în cadrul operaţiunilor globale.