Societatea Lupu & Partners şi-a câstigat o reputatie deosebită în domeniul achiziţiilor publice şi parteneriatelor public private, experienţa recunoscută de altfel şi pe plan internaţional. Astfel, în perioada 2011 – 2015, echipa de avocaţi parteneră a Lupu & Partners a caştigat mai multe premii şi distincţii pentru domeniul Achizitii Publice în România.

Echipa de avocaţi în achiziţii publice şi parteneriate public private au consiliat o largă varietate de investitori privaţi şi instituţii publice, cu privire la toate aspectele implicate de derularea unor astfel de proiecte. În ceea ce priveşte autorităţile contractante, Lupu & Partners a acordat consultanţă cu privire la pregătirea unor documentaţii de atribuire complexe şi derularea procedurilor de atribuire aferente, în timp ce operatorii economici au beneficiat de experienţa dobandită în sectorul public pentru adaptarea ofertelor depuse la cerinţele din documentaţiile de atribuire. În plus, echipa de avocaţi în achiziţii publice a reprezentat cu succes clienţi care au contestat diferite proceduri de achiziţii publice în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) sau a instanţelor judecătoreşti competente. De asemenea în funcţie de complexitatea cauzei raportat la Directivele europene în materie de achiziţii publice ne-am reprezentat clienţii formulând întrebări preliminare în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Printre cele mai importante proiecte se numără asistenţă juridică şi consultanţă acordată autorităţilor contractante locale în pregătirea documentaţiei de atribuire, derularea procedurii de achiziţie şi implementarea proiectelor europene de modernizare a unor şcoli, licee, infrastructură socială. De asemenea am asistat autorităţi contractante de la nivel central în derularea procedurilor de atribuire pentru achiziţia de lucrări de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii rutiere.

Principalele activităţi de consultanţă şi reprezentare în materia achiziţiilor publice pe care le oferim clienţilor noştrii constau în:

  • Consultanţă acordată autorităţilor contractante privind pregătirea: documentaţiei de atribuire, a fişei de date, a caietului de sarcini, a răspunsului la clarificări, a răspunsurilor date operatorilor economici implicaţi în procedură pe parcursul procesului de evaluare, precum şi în redactarea raportului procedurii, a deciziei de suspendare a procedurii de atribuire, a deciziei de anulare a procedurii de atribuire, a anunţului de atribuire.
  • Consultanţă acordată operatorilor economici referitoare la: contestarea documentaţiei de atribuire, clarificări, pregătirea documentelor de calificare, a ofertei tehnice şi a ofertei financiare, accesul la dosarul achiziţiei în temeiul legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, redactarea răspunsurilor la clarificările solicitate de autoritatea contractantă pe parcursul derulării procedurii.
  • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare, atât pentru autorităţi contractante cât şi pentru operatori economici în faţa Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi a Unităţii pentru Coordonarea si Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP).
  • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare, atât pentru autorităţi contractante cât şi pentru operatori economici în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a instanţelor de judecată, inclusiv în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
  • Serviciile juridice de reprezentare în faţa CNSC şi a instanţelor de judecată includ următoarele activităţi: redactare contestaţii, cereri de intervenţie, cereri de asociere la contestaţie, concluzii scrise, consultarea dosarului de achiziţie publică la Consiliu, elaborare strategie de aparare in cadrul contestatiilor formulate, administrarea de probatorii suplimentare şi reprezentarea clienţilor în cadrul şedinţelor de audiere de la Consiliu.

Servicii operatori economici

Servicii autorităţi contractante