Informaţii generale:
Capitala Victoria
Arhipelagul Seychelles ocupă 400,000 km2 (150.000 mile m²) din Oceanul Indian, cu o populaţie de 73000 locuitori, la nord-est de Madagascar şi include 115 de insule. Insulele se împart în două grupe diferite, în funcţie de aspectul lor şi de structura geodezică distinctă. Limba oficială engleza, franceză şi creolă. Republica Seychelles este membră a Commonwealth-ului, a Natiunilor Unite şi a Organizaţiei statelor Americane.
Republică din 1976. Şi-a câştigat independenţa de Regatul Unit al Marii Britanii în 1975.

Motive pentru a înfiinţa o CIA (Companie Internationala de Afaceri) în insulele Seychelles:

 • CIA-urile din Seychelles  nu plătesc impozite. Rata impozitelor este zero la sută (0%)
 • Plata impozitelor pe câştigurile de capital, taxele de moştenire şi taxele de succesiune nu se aplică la CIA-urile înregistrate în Seychelles
 • Toate dividende, dobânzile, redevenţele, chiriile, compensările şi alte sume sunt scutite de plata impozitului pe venit în Seychelles

Cerinţe minime de conformitate:

 • Informaţiile privind administratorii, angajaţii sau acţionarii pot fi păstrate strict confidenţiale
 • Pentru a înfiinţa o CIA este nevoie doar de un acţionar
 • Pentru a înfiinţa o CIA este nevoie doar de un administrator
 • Administratorul unic poate acţiona şi în calitate de unic acţionar
 • Numirea unui secretar al companiei nu este o cerinţă obligatorie
 • Nu este necesară numirea unor responsabili cu activitatea companiei
 • Nu se aplică restricţii de naţionalitate sau de rezidenţă asupra administratorilor sau acţionarilor companiei
 • Companiile şi persoanele fizice pot acţiona în calitate de administratori, secretari şi/sau acţionari ai companiei
 • CIA-urile pot avea proprietari beneficiari
 • CIA nu trebuie să păstreze registre ale administratorilor şi angajaţilor. În cazul în care acestea se  întocmesc, registrele pot fi păstrate oriunde în lume

Reguli permisive pentru întrunirile companiilor:

 • Nu există nici o constrângere pentru CIA să ţină Adunărilor Generale Anuale (AGA-uri)
 • Consiliul Administrativ se poate întruni oriunde în lume, inclusiv în Seychelles
 • Prezenţa fizică a participanţilor la adunările companiei nu este obligatorie. Se acceptă întrunirile telefonice şi virtuale.

Cerinţe contabile permisive:

 • CIA-urile nu trebuie să depună declaraţii anuale de venit
 • CIA-urile nu trebuie să pregătească (ori să depună) declaraţiile privind conturile societăţii la nicio autoritate
 • Conturile Offshore ale societăţii nu trebuie auditate de auditori interni sau externi
 • Registrele şi evidenţa CIA-urilor pot fi păstrate oriunde în lume; nu neapărat în Seychelles. Totuşi, se impune păstrarea unei ştampile a companiei la sediul din Seychelles
 • Registrele de acţiuni sau procesele verbale ale adunărilor (dacă se ţin) nu trebuie vizate de nicio autoritate

Cerinţe permisive privind capitalul social:

 • Nu există nici o cerinţă privind un minim sau maxim al capitalului social
 • Capitalul social al unei CIA nu trebuie declarat
 • Nu există norme privind capitalul social emis al CIA-urilor
 • Se pot emite mai multe categorii de acţiuni de către o CIA
 • CIA pot emite acţiuni cu sau fără valoare nominală

Tipuri multiple de acţiuni:

 • Acţiuni la purtător
 • Acţiuni nominale
 • Acţiuni rambursabile
 • Acţiuni fără valoare nominală
 • Acţiuni privilegiate
 • Acţiuni cu sau fără drept de vot

Moneda acţiunilor:

 • Acţiunile pot fi exprimate în orice monedă, nu neapărat doar în Rupee, US$ sau GB£
 • Acţiunile pot fi exprimate în mai multe monezi
 • Persoanele rezidente în Seychelles pot deţine acţiuni la o CIA înregistrată în Seychelles

NU există controale ale schimbului valutar: Nu mai există controale ale schimbului valutar şi ale fondurilor care pot fi mutate liber în şi din Seychelles.

Stabilitate politică & economică: Fiind una dintre regiunile cele mai stabile din punct de vedere economic şi social, insulele Seychelles sunt considerate un paradis sigur pentru desfăşurarea activităţilor economice internaţionale.

Diverse oportunităţi de investiţii:

 • O CIA înregistrată în Seychelles poate stabili contacte profesionale cu avocaţi, contabili, consultanţi, consilieri şi alte persoane fizice ori juridice
 • Persoanele rezidente în Seychelles pot deţine acţiuni la o CIA înregistrată în Seychelles
 • CIA-urile pot desfăşura tranzacţii atât între ele, cât şi la nivel internaţional, fără nicio restricţie privind natura activităţii în sine.

 

Costuri

Taxe de constituire 1200 EURO

 • prepararea şi completarea tuturor actelor necesare pentru înregistrarea companiei
 • taxa anuală
 • furnizarea Semnatarului Iniţial, obţinerea Certificatului de Înregistrare. Documentele vor include Certificatul de Înregistrare, Acordul de Asociere şi Actul de Asociere, Hotărârea pentru numirea Administratorului, alocarea acţiunilor, Certificatul(ele) de Acţiuni
 • furnizarea unui sediu şi a unui agent registrat cerut prin lege
 • taxe de curier

Taxe anuale800 EURO (plătibile din al doilea an al existenţei)

 • furnizarea unui sediu şi a unui agent registrat cerut prin lege
 • taxa anuală

Alte servicii:

 • Director nominalizat / an – 600 EURO
 • Acţionar nominalizat / an – 400 EURO
 • Autentificare notariala sau apostile – 250 EURO
 • Certificate of Good Standing – 250 EURO
 • Power of Attorney – 250 EURO
 • Deschiderea unui cont bancar în Seychellles – 500 EURO