Informaţii generale:
Gibraltar, situat la capǎtul Peninsulei Iberice, este un teritoriu de 6,5 km² al Regatului Unit, care permite intrarea cǎtre Marea Mediteranǎ. Din cauza lipsei de resurse naturale, economia depinde de flota comercialǎ, turism, procesarea alimentelor şi de sectorul financiar în dezvoltare. Datoritǎ legǎturilor sale cu Regatul Unit, se considerǎ cǎ Gibraltar face parte din UE. Moneda oficialǎ este lira Gibraltar, care este la egalitate cu cea britanicǎ.

Politică:
Constituţia din Gibraltar a fost introdusǎ în 1969, în urma acordului cu Marea Britanie, privind oferirea controlului asupra problemelor interne. Regina Elisabeta a II-a rǎmâne şeful statului şi este reprezentatǎ de un Guvernator. Locuitorii din Gibraltar aleg 15 membri pentru Camera Inferioarǎ a guvernului, cǎrora li se adaugǎ 2 foşti membri din oficiu. Guvernatorul numeşte un Ministru Şef dintre membrii aleşi (cel în care are cea mai mare încredere) şi, împreunǎ cu liderul opoziţiei, numesc Consiliul din Gibraltar şi Purtătorul de cuvânt al Camerei. De asemenea, Guvernatorul şi Ministrul Şef numesc Consiliul de Miniştri.

Date de înmatriculare:

 • Metoda de înmatriculare/înregistrare:  Memorandumul şi Statutul trebuie semnate de fondatori. Fondatorii trebuie să fie persoane locale autorizate în acest scop.
 • Forma legala a companiei: Companie cu Răspundere Limitată Privată cu capital în acţiuni
 • Statutul companiei: Companie nerezidentă
 • Legislaţia aplicabilă: Actul de drept comun din 1929 al UK, introdus local ca „Ordonanţa Companiilor”.
 • Sufixe posibile la numele companiei: Limited sau Ltd.
 • Restricţii legate de numele companiei: Este necesară înainte aprobarea numelui. Termenii Bank, Insurance, Royal, Trust, Savings, University, Chamber of Commerce, Euro-, Trustee, Co-operative şi Council nu pot apărea în numele companiei.
 • Timpul de înmatriculare: 4-5 săptămâni
 • Numărul de directori: Minim 1 de orice naţionalitate.
 • Numărul de acţionari: Minim 1, dar mai practic 2
 • Capitalizare: Nu exista minim
 • Cerinţe legate de contabilitate: Se cere revizie contabilă anuală
 • Natura acţiunilor: Nominale
 • Taxe şi impozite anuale: 50 GBP
 • Informaţii disponibile publicului: Sediu registrat şi secretar registrat, director.
 • Dezvăluirea beneficiarilor: Este solicitată de către Comisia Serviciilor Financiare.
 • Sediu registrat: Sediu registrat local este cerut prin lege.
 • Secretar/agent registrat: Secretar registrat local este cerut prin lege.
 • Tratat de evitare a dublei impuneri: Companiile nerezidente din Gibraltar nu sunt supuse acestui tratat.

 

Costuri

Costuri obligatorii (plătibile înainte de înmatriculare):

Taxe de constituire:

 • Taxă de înmatriculare: 300 GBP
 • Autentificare notarială: 300 GBP
 • Autentificare internaţională (Apostille): 300 GBP
 • Cheltuieli judiciare, taxe de clasare, taxe de timbru: 150 GBP
 • Emisiunea acţiunilor, procese verbale şi formulare iniţiale: 600 GBP
 • Ştampila societăţii: 100 GBP
 • Taxe de curier: 100 GBP

Taxe anuale*:

 • Sediu registrat şi agent registrat: 1640 GBP
 • Taxe şi impozite anuale: 150 GBP

* Taxele anuale pentru primul an calendaristic de existenţă a firmei sunt plătibile în totalitate înainte de înmatriculare, indiferent de data efectivă a constituirii companiei. Prin urmare, suma de 1290 GBP, trebuie plătită atât de o companie înmatriculată în ianuarie, cât şi de o companie înmatriculată în decembrie şi în ambele cazuri suma include doar taxele anuale pentru anul calendaristic în care a fost constituită compania. Ulterior, se plăteşte anual suma de 1290 GBP începând cu 1 ianuarie din anul următor celui în care a fost constituită compania. Neplata taxelor anuale duce la radierea companiei din Registrul Comerţului.

Suma de 1980 GBP include următoarele servicii: constituirea societăţii, taxe plătibile guvernului local pentru înmatricularea companiei, furnizarea unui sediu registrat şi secretar registrat  şi plata impozitului anual pentru anul calendaristic în care a fost constituită compania, mapă luxoasă din piele cu actele companiei conţinând certificatul de înmatriculare cu Apostille,  Memorandumul şi Statutul autentificate notarial, Actul de numire a Primului director cu autentificare notarială, certificatele de acţiuni, formularele iniţiale şi minutele şi două ştampile ale companiei şi expedierea documentelor companiei la la sediul biroului nostru. Preţul nu conţine costuri ascunse!

Costuri opţionale:

 • Director nominalizat (persoană fizică): 695 GBP
 • Acţionar nominalizat: 495 GBP
 • Împuternicire cu autentificare notarială: 295 GBP
 • Autentificare notarială sau Apostille: 300 GBP
 • Certificate of Good Standing: 275 GBP
 • Certificate of Incumbency: 275 GBP