Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine, denumite în cuprinsul legii contribuabili.

Optimizarea fiscală se defineşte ca tehnică prin care contribuabilul procedează la o alegere între diferite soluţii oferite de legislaţia fiscală în sensul cel mai favorabil intereselor proprii. Este vorba despre un fapt permis, situat în afară ilicitului penal sau contravenţional, chiar dacă tinde spre limita legalităţii.

Mai sus am reprodus definiţiile celor doi termeni. Am optat pentru acest lucru deoarece vrem să existe o claritate în termeni, pentru a nu exista vreun dubiu.

Diferenţa dintre cele doua noţiuni este foarte clară: dacă evaziunea fiscală este un fenomen ilegal (sustragerea prin orice mijloace), optimizarea este opusul: folosirea de metode legale pentru a plăti cât mai puţine taxe şi impozite (“este vorba despre un fapt permis, situat în afara ilicitului penal sau contravenţional”).

Cu toate acestea, în mod repetat, am primit comentarii, emailuri şi mesaje pe reţelele de Social Media, în care cititorii ne arătau percepţia lor despre optimizarea fiscală: este o metodă care poate sa te aducă în conflict cu statul.

Am încercat să căutăm explicaţia. Am gasit-o chiar în definiţiile de mai sus:

  • în definiţia evaziunii fiscale nu se foloseşte explicit termenul “metode ilegale”;
  • în definiţia optimizării fiscale se spune despre ea că “tinde spre limita legalităţii”.

Ce urmează este o părere personală.

Cred că acest echivoc în definiţiile de mai sus este voit, tocmai pentru a descuraja procedeele de optimizare fiscală. Tonul echivoc nu este adresat specialiştilor, care ştiu cu exactitate că optimizarea fiscală este legală şi se poate demonstra acest lucru pentru că foloseşte metode exclusiv legale.

Această metodă de descurajare este utilizată pentru cititorul “de rând”, care încearcă să se documenteze. Tonul lansează un mesaj subliminal, care îţi spune ceva de genul “Faci optimizare fiscală? Vezi că eşti pe muchie de cuţit!”.

Cred că e momentul ca această percepţie să fie schimbată prin explicarea exactă a termenilor. Suntem convinşi că acest lucru nu se poate face “peste noapte” dar este necesar pentru ca publicul larg să aibă înţelegerea clară asupra fenomenului.

În plus, este o greşeală în a încerca metode ilegale, care te expun la probleme judiciare, inclusiv privarea de libertate, când ai la dispoziţie metode legale de optimizare fiscală prin care poţi să plăteşti la minim taxe şi impozite. Nu merită să rişti!

Orice activitate comercială are ca principal scop realizarea unui profit de către o societate comercială. Însă aşă cum este bine ştiut de cei care sunt implicaţi într-o astfel de activitate, în ultimii ani, din cauza numeroaselor ajustări aduse codului fiscal şi a celorlalte legi care reglementează activităţile comerciale, de cele mai multe ori până la 80% din profitul realizat ajunge sa fie folosit doar pentru acoperirea strictă a cheltuielilor cu activitatea, plata impozitelor la bugetul de stat, plata impozitelor la bugetul local, ITM, asigurări sociale şi de şomaj, etc.

Astfel a reieşit ca fiind necesară apariţia unor modalităţi de optimizare a fiscalităţii, una dintre aceste metode fiind aceea de înfiinţare a unei societăţi într-o jurisdicţie offshore sau onshore cu un climat fiscal favorabil.

Societatile offshore reprezintă acele companii care sunt încorporate în jurisdicţii care se bucură de o impozitare diferită în funcţie de locul în care se desfăşoară activităţile comerciale, ajungându-se în majoritatea jurisdicţiilor clasice offshore ca impozitul pe profit şi dividende să fie de 0%.

O alta formă de societăţi care ajută la optimizarea fiscală sunt acele jurisdicţii onshore cu un regim fiscal favorabil, de exemplu societăţile din Malta, Cipru sau alte societăţi europene, intracomunitare; ele funcţionează ca şi societăţi comerciale, au număr de rezidenţă fiscală (pentru a se putea aplica prevederile tratatelor de evitare a dublei impuneri), au număr de TVA, se ţine contabilitate, se depun declaraţii şi bilanţuri anuale.

În cazul acestor companii europene contabilitatea este ţinută în partidă simplă, nu există conceptul de cheltuieli deductibile sau nedeductibile, orice încasare reprezinta profit, iar orice cheltuială este înregistrată ca şi pierdere. În această situaţie se acceptă în contabilitatea societăţilor orice contracte, facturi sau orice alte operaţiuni economice care să ajute la scăderea profitului acestor societăţi pana la 0, în funcţie de necesitatea şi dorinţa fiecărui operator economic în parte.

Ca şi exemplu în cazul unei societăţi din Marea Britanie, unde impozitul pe profit este calculat progresiv, în funcţie de valoarea profitului obţinut (între 21% şi 29.75% ), se acceptă introducerea în contabilitate a contractelor şi a facturilor de cheltuieli cu orice tip de societate (chiar şi dintr-un paradis fiscal recunoscut) şi astfel se scade simţitor impozitul pe profit ce trebuie plătit în Marea Britanie.

Avantajul acestor societîţi îl reprezintă faptul că ele sunt societăţi europene, dau prestigiu afacerii, nu sunt recunoscute ca şi paradis fiscal, pot fi folosite în diverse operaţiuni economice precum licitaţii, contracte cu clienţi care sunt reticenţi fenomenului offshore, precum şi orice alte operaţiuni economice.

În ceea ce priveşte societăţile încorporate în jurisdicţii clasice offshore, marele avantaj al acestora este acela că nu trebuie ţinută contabilitate în cazul lor. În cazul în care operaţiunile economice nu se desfăşoară pe teritoriul statului unde ele au fost înfiinţate (în cazul IBC-urilor este cerinţă obligatorie) impozitul pe profit şi dividende este 0, iar cerinţa legată de contabilitate se anulează.

Pentru mai multe informaţii legate de modalităţile în care dumneavoastră puteţi dispune de proprii bani şi de optimizarea fiscală a profitului vă aşteptăm la biroul nostru pentru o consultaţie, aceasta fiind gratuită. Cunoscând detaliile legate de natura activităţii dumneavoastra vom stabili împreună care este cea mai bună metodă de optimizare fiscală, precum şi identificarea jurisdicţiilor ce va pot oferi soluţia optimă.